Việt Nam - Tuổi Trẻ - Chính trị - Xã hội

Đa số đối tượng quá khích không phải công nhân

Details
TTO - Sáng 16-5-2014 tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 6 Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (khóa XI) khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch TLĐ Đặng Ngọc Tùng....

Read more: Đa số đối tượng quá khích không phải công nhân

   
© WORLD NEWS